کانال تلگرام آکادمی BPM و BPMS (مشاوره، آموزش،استقرار)
۳.۲K نفر
۲۶ بازدید
آموزشی کسب و کار

کانال تلگرام آکادمی BPM و BPMS (مشاوره، آموزش،استقرار)

آموزش مجازی، مشاوره و استقرار BPM و BPMSتماس با مدیرکانال @FaragostarAdminوب سایت آکادمی Academy.faragostar.net


بالا