کانال تلگرام با روحانی تا ۱۴۰۰ - استان زنجان
۱۹۳ نفر
۴۳ بازدید
علما و روحانیون

کانال تلگرام با روحانی تا ۱۴۰۰ - استان زنجان

همراه با دکتر روحانی تا 1400:کانال هواداران دکتر روحانی برای ریاست جمهوری هماهنگ با سراسر کشور با دکتر روحانی تا 1400هماهنگ شده با ستاد مرکزی حامیان دولت تدبیر و امید و فعالان رسانه ای فضای مجازی


بالا