کانال تلگرام ارزشیابی کیفی _ توصیفی
۱۲K نفر
۳۱ بازدید

کانال تلگرام ارزشیابی کیفی _ توصیفی

این کانال زیر نظر بهمن قره داغی،پژوهشگر، مولف و مدرس کشوری برنامه ارزشیابی کیفی توصیفی و با هدف کمک به کاربست کلاسی این برنامه فعالیت دارد . شماره تماس :۰۹۱۲۶۷۲۱۹۰۳ارسال مطالب و تجارب برای درج در کانال :@Ahsazibبالا