کانال تلگرام بختیاری تبارم
۷K نفر
۴۲ بازدید

کانال تلگرام بختیاری تبارم

تـمامه دنـیا ز گـگونم پره،،،ایر مونم کـه نـصف دنیا لرهافتـخار سـی مـو کـه خـدمـت کـنم به ایـساگوویل ددویلتعرفه تبلیغات کانال ما و تبادلات@Emperatoryeمدیریت،انتقادات و پیشنهادات@YasBakhtiari7


بالا