کانال تلگرام کارگاه آموزشی LabView
۱۱۴ نفر
۲۰ بازدید
آموزشی

کانال تلگرام کارگاه آموزشی LabView

آموزش کاربردی نرم افزار لب ویو. پردازش تصویر. کنترل فازی پردازش سیگنال. رباتیک . ارتباطات صنعتی و مانیتورینگ تحت وب ، بیومدیکال


بالا