کانال تلگرام برای دلم
۱۶۳ نفر
۱۵ بازدید

کانال تلگرام برای دلم

مرا دردیست اندر دل اگر گویم زبان سوزد اگر پنهان کنم در دل که مغز استخوان سوزد...#FaTeMe#Niloufar https://www.instagram.com/f_rm_01... ارتباط با ادمین :@F_rm_01


بالا