کانال های تبادلی

@Lawan_Music
کانال تلگرام |lol|  موسیقی کردی  |lol|
۱۲۲ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۱
۳۱ بازدید
مشاهده کانال
موسیقی

کانال تلگرام |lol| موسیقی کردی |lol|

مه لبه ندی گورانی و ئاوازی ره سه نی کوردی @Lawan_Music

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!