کانال های تبادلی

@Talant_ir
کانال تلگرام تالانت (اتاق اکسل)
۱۵.۲K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۱
۵۶ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام تالانت (اتاق اکسل)

پست اول تالانتt.me/Talant_ir/3با مدیریت اساتید اکسل، حسابداری و مهندسی@AtaeiTalant (تبادل)سایتTalant.irاینستاگرامinstagram.com/talant.ir/گروه ها:اتاق اکسلtlnt.ir/excelroomکاربران مالی اکسلtlnt.ir/excelusersکلاس آنلاین tlnt.ir/onlineclass

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!