کانال تلگرام بسیج علوم پزشکی لرستان
۶۲۱ نفر
۲۳ بازدید
علم و فناوری پزشکی و طب

کانال تلگرام بسیج علوم پزشکی لرستان

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان پیشنهادات : خواهران@Enghelabi_LUMS برادران@fadaianeharam ⬅ارتباط با مسئول بسیج دانشجویی:@sobhan_mosadeghiوب سایت :Basijlums.blog.irصفحه ی اینستاگرام :Instagram.com/BasijLUMS


بالا