کانال تلگرام بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام
۴.۴K نفر
۳۹ بازدید
علم و فناوری

کانال تلگرام بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)کانال بیسیم چی: @bisimchiisuرایانامه: info@basijisu.irاینستاگرام: instagram.com/basijisu.irمدیر کانال: @Basij_ISUروابط عمومی بسیج: ۰۹۱۹۹۸۰۱۰۲۰


بالا