کانال های تبادلی

@Bavarhayziba
کانال تلگرام باورهای زیبا زندگی زیبا
۵۰۲ عضو
۲۵ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام باورهای زیبا زندگی زیبا

تغییر نگاه به زندگی باید از ذهن شروع شود هر سقوطی پایان کار نیستباران را ببین!سقوط باران قشنگترین "آغاز است @Bavarhayzibaارسال نظرات ،پبشنهادات@jamebaf ️

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!