کانال تلگرام باورهای زیبا زندگی زیبا
۵۰۲ نفر
۱۰ بازدید

کانال تلگرام باورهای زیبا زندگی زیبا

تغییر نگاه به زندگی باید از ذهن شروع شود هر سقوطی پایان کار نیستباران را ببین!سقوط باران قشنگترین "آغاز است @Bavarhayzibaارسال نظرات ،پبشنهادات@jamebaf ️


بالا