کانال های تبادلی

@ac_satavand
کانال تلگرام دپارتمان آموزشی ستاوندپاژ
۲۲۲ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۳
۲۴ بازدید
مشاهده کانال
آموزشی

کانال تلگرام دپارتمان آموزشی ستاوندپاژ

دپارتمان آموزشی ستاوندپاژدوره های آموزشی تخصصی ساختمان برای اولین در مشهدویژه مهندسین معمار و عمرانشگردهای اجرایی در بازار کارشماره تماس٣٨٤٤٧٥٤٠

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!