کانال های تبادلی

@Bekhodnotes
کانال تلگرام نوشتارها و آثاری در فلسفه، اخلاق و موسیقی
۵۰۵ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۰
۲۳ بازدید
مشاهده کانال
موسیقی

کانال تلگرام نوشتارها و آثاری در فلسفه، اخلاق و موسیقی

ترجمه ها و نوشتارهای بهنام خداپناه در فلسفه، اخلاق و موسیقیوبلاگ:www.facticity.blogfa.comفیسبوک:https://www.facebook.com/behnam.khodapanahارتباط با من:B.khodapanah@gmail.com@BeKhodانتشار مطالب این کانال بدون اشاره به منبع آن اخلاقا مجاز نیست

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!