کانال های تبادلی

@architect_school
کانال تلگرام مدرسه معماری
۳ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۹
۳۹ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام مدرسه معماری

برگزاری سمینار های آموزشیکارگاه های آموزشی نرم افزارهای معماریورکشاپ های معمارانهمسابقات معماری و طراحی با جایزهبرگزاری دوره های آموزشی نرم افزار های تخصصیاعطا مدرک معتبر درپایان دوره های آموزشیلینک کانال:@architect_school

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!