کانال تلگرام bionic architecture
۱.۴K نفر
۱۴ بازدید

کانال تلگرام bionic architecture

این کانال مرتبط با کتاب"معماری بایونیک، طراحی طبیعت" به نگارش فاطمه قارونی است.جهت طرح سوالات در زمینه معماری بایونیک، با Email:bionicarchitecture@yahoo.comمی توانید در ارتباط باشید.Instagram: bionic_architecture


بالا