کانال های تبادلی

@assaregiti
کانال تلگرام ️️انتشارات ️آثار گیتی ️️
۱۹۲ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۱
۲۸ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام ️️انتشارات ️آثار گیتی ️️

اخذ مجوز چاپ کتاب ؛ مشاوره در نگارش کتاب، طرح جلد و صفحه آرایی کتاب، چاپ کتاب، و توزیع و پخش کتاب...

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!