کانال تلگرام پایگاه خبری بۆکان رووداو
۱۶.۵K نفر
۳۴ بازدید
خبری

کانال تلگرام پایگاه خبری بۆکان رووداو

حقوق شهروندی، و اخبار و رویدادهایعلمی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشیبوکانکردستانایرانو جهان به دو زبان کوردی و فارسی ارائه می شود. ارتباط با مدیر: ارسال نظرات و صدای مردم و اخبار شهر:@bokan_rudawi1خبرنگار:@bokanimn1تبادل و تبلیغ:@bokan_rudaw1بالا