کانال های تبادلی

@bacse
کانال تلگرام سوته دلان
۵.۱K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۶
۲۴ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام سوته دلان

_تمام عمر خندیدمبه این عاشقبه آن عاشقچنان #عشقی سرم آمدکه دیگر من نمی خندم...!#مجیداخوانارتباط با مدیر کانال @ssiillaassتبادل@h_j1984

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!