کانال تلگرام Bourse analysis
۶.۳K نفر
۱۶ بازدید

کانال تلگرام Bourse analysis

رفع مسئولیت:تحلیلها نظرشخصی بنده هستن وامکان اشتباه براشون وجود داره هرکس مسئول خرید و فروش خودش هستکدشامد: 1-1-1161-61-4-2مدیرکانال: @Mohammadesmaeilii@nouri2


بالا