کانال تلگرام Boycott
۲۴۱ نفر
۱۶ بازدید

کانال تلگرام Boycott

برای اولین بار در ایرانما به کمک شما بایکوت میکنیمهر انچه به ضرر مردم باشدسلامت، فرهنگ، کشاورزی، محیط زیست، اجتماعی، اقتصادی و ...بالا