کانال های تبادلی

@Boycotts
کانال تلگرام Boycott
۱۹۶ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
۲۸ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام Boycott

برای اولین بار در ایرانما به کمک شما بایکوت میکنیمهر انچه به ضرر مردم باشدسلامت، فرهنگ، کشاورزی، محیط زیست، اجتماعی، اقتصادی و ...

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!