کانال های تبادلی

@Businessadvisors
کانال تلگرام مشاوران کار و کسب
۹۷ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۶
۳۲ بازدید
مشاهده کانال
کسب و کار

کانال تلگرام مشاوران کار و کسب

مرکز تخصصی مشاوره کار و کسبوابسته به شرکت اندیشه مدیریت بازارگستران آتی ( A MBA )

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!