کانال های تبادلی

@Loversden
کانال تلگرام پرسه در طوفان
۲۴۰ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۴
۲۶ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام پرسه در طوفان

تبادل نداریم نیاید پی وی..گفتی آرزو کنوبه نسیم بسپار...تو را طوفان برد !همین......قصه ی عشق و زندگی این است#پرسه در کوچه های تکراریشعرهایی برای ننوشتن!خوابگاهی برای بیداری...انتقادپیشنهاد، ارسال مطالبو... ادمین : @roga_m @LoversDen

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!