کانال تلگرام اطلاعات مفید کالیبراسیون
۳۸۴ نفر
۱۳ بازدید

کانال تلگرام اطلاعات مفید کالیبراسیون

هدف از ایجاد این کانال ارایه مطالب مفید,کاربردی,جالب و همچنین معرفی وبینارها و استانداردها می باشد.نظرات , انتقادات و یا پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.مقالات و مطالب شما میتواند در این کانال با نام خود شما منتشر گردد.@PBK_CALLABبالا