کانال تلگرام چ️ادری ها
۱.۵K نفر
۵۰ بازدید

کانال تلگرام چ️ادری ها

﴾﷽﴿• عاشقانه هایی با موضوع چـ️ــادر و حجاب• تبیین راه و رسم چادری بودن• پرداختن به انواع حجاب در خانوم ها و آقایانارتباط با مدیران جهت تبادل و انتقاد و پیشنهادhttps://telegram.me/joinchat/DEqUSEGHKZG-xP2wTKxoCQ


بالا