کانال تلگرام Chakavak music academy
۱۵۴ نفر
۱۶ بازدید
موسیقی

کانال تلگرام Chakavak music academy

تدریس کلیه آلات موسیقی زیر نظر اساتید برجسته استان بمدیریت:محمدی (کارشناس ارشد آهنگسازیعضو کانون آهنگسازان خانه موسیقی ایرانمدرس دانشگاه موسیقی تبریز)@keyhan_mohammadiبالا