کانال های تبادلی

@depptexts
کانال تلگرام ɓʆuɛ woʀʆɗ
۲.۳K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۲
۲۶ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام ɓʆuɛ woʀʆɗ

ولکام ت بلو ورداینجابعهشت عابی ماست^^دنیای عابیع هیچ احساسیتوش نیستاول چنلT.me/Depptexts/1کپی حرامه انسان باشیمCr @WTF_DTb @BLUE_WORLD_TB

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!