کانال های تبادلی

@Charisma8
کانال تلگرام کاریزما
۱۱.۴K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۱۲
۳۶ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام کاریزما

فنون مذاکره و قراردادو موفقیت مدیرانمدیر کانال: دکتر فرزاد امیر@Dr_Farzad_Amirسردبیری و تبادل: نازنین فتیده@Nazi_fatideh

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!