کانال تلگرام کاریزما
۱۱.۴K نفر
۲۳ بازدید

کانال تلگرام کاریزما

فنون مذاکره و قراردادو موفقیت مدیرانمدیر کانال: دکتر فرزاد امیر@Dr_Farzad_Amirسردبیری و تبادل: نازنین فتیده@Nazi_fatideh


بالا