کانال های تبادلی

@ChessAR
کانال تلگرام هیئت شطرنج دبیرستان شهید احمدی روشن
۴۴۷ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱
۹۶ بازدید
مشاهده کانال
شهدا ورزشی

کانال تلگرام هیئت شطرنج دبیرستان شهید احمدی روشن

تبلیغات:؟؟؟__________کانال تلگرام:telegram.me/ChessARوبسایت:ChessAR.tk(خارج از دسترس)ادمین:@findaria‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!