کانال تلگرام رهایی از چاقی و دیابت
۲.۴K نفر
۲۰ بازدید

کانال تلگرام رهایی از چاقی و دیابت

"رهایی از چاقی و دیابت"مشاوره و درخواست عضویت در گروه0919-300-1201 @ahmadasadyar "اسدیار"0935-9772577 @chraha2admin "مدیر روستا" http://www.dralibeigi.irپیج اصلی اینستاhttp://instagram.com/dr.peyman.alibeigiبالا