کانال های تبادلی

@fxsignaldaily
کانال تلگرام Fxsignaldaily
۱۰۷ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۹
۳۶ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام Fxsignaldaily

Welcome .Here we have a signals every day based on EMA,GAAN,Andrew's fork,Fibonatchi,ATR plz get 0.1lot for 1000$ & 0.01 for 100$ in balance."WE ARE A MINIMALISM TRADERS"Admin: @khosrooparviz

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!