کانال تلگرام ...ونیز... ‌
۵.۱K نفر
۲۳ بازدید

کانال تلگرام ...ونیز... ‌

برخیز وخوشبختې خود راچناڹ در ڪَوش دنیاجار بزڹڪہ ڪَوشش پر شود از خوشحالې تویادت باشد هیچ‌چیزجلودار آتشفشاڹشادے وزیبایې تو نیست @Cvenice براے احترام بھ ڪاربر ڪاناڸبدوڹ تبادڸ و تبلیغبالا