کانال های تبادلی

@gifkhonh66
کانال تلگرام ایستگاه غرور
۱۰۹ عضو
۳۸ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام ایستگاه غرور

اٍیســــٍگٰٓـٓاهـٓ غـٍٓـٕـرورٓ -عکس_گیف _تکست نایس و...... جوین ندی ندادی بعدی--- :)ایدی ادمین » .........@ftmh_f78@MOQRZ66همیشه سکوت به معنای پیروزی تو نیست...گاهی سکوت میکنم.که ببینی چه بی صداباختی......®®

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!