کانال های تبادلی

@Dalkadgham
کانال تلگرام دلکده غم
۸۷۸ عضو
۲۸ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام دلکده غم

ھیـچوقت واسِه رَفتارَم از کَسی مَعذِرَت نِمیـخوام آدمایی کِ مَنـو بِ اینجا کِشوندَن ھیچوَقت ازم معـذرت نخواستن :)@Dalkadgham

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!