کانال تلگرام یاڈډاﺷټهاییٻڑایH
۷۷۱ نفر
۱۲ بازدید

کانال تلگرام یاڈډاﺷټهاییٻڑایH

عــشق یعنــے در مـیان صــد هــزاران مــثنوےبوے یڪ تڪ بیت ناگہ مست و مدهوشت ڪند#فاضـــــل_نــــظرے ارتباط با ادمین @Hot_Choklete@saeed_helبالا