کانال های تبادلی

@Darayebehesht
کانال تلگرام درهای بهشت
۱.۴K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۳
۲۶ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام درهای بهشت

خــدایــا وقــتـی خسـته از هـمه جــا وهـمه کـس بــتو پــناه میـاورم،تـنـها تــو هســتی کــه پـنـاهم مــیدهــی ای تنـهـا پنـــاه بـی پنــاهـان پنــاهم بــاش ویــارم بــاش جـهان تــاریکی مـحـض هـسـت میتــرسم کــنارم بــاش

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!