کانال تلگرام دریای فرش
۳۳۶ نفر
۱۷ بازدید

کانال تلگرام دریای فرش

بیش از33% تفاوت و کاهش قیمت ، حاصل خرید از کارخانه یا نمایشگاه شمال با 60 ماه ضمانت کارخانه : کاشان،شهرک صباحی09131633995 09138191422 نمایشگاه : رشت , بلوار انصاری بعد از گلباغ نماز، دریای فرش 01333731453ارتباط با ما @DaryayeFaarshبالا