کانال تلگرام اعلام مراسم مذهبی مشهد
۱.۷K نفر
۳۲ بازدید
مذهبی

کانال تلگرام اعلام مراسم مذهبی مشهد

اطلاع رسانی به موقع و جامع هیئات، برنامه ها و جلسات مذهبی مشهد مقدسانتقادات و پیشنهادات@NMohamad541مسئول ارسال برنامه های مذهبی و تبادل شبانه @elam_marasem2@Calbossoltan


بالا