کانال های تبادلی

@Marasem_mashhad
کانال تلگرام اعلام مراسم مذهبی مشهد
۲K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۳
۵۶ بازدید
مشاهده کانال
مذهبی

کانال تلگرام اعلام مراسم مذهبی مشهد

اطلاع رسانی به موقع و جامع هیئات، برنامه ها و جلسات مذهبی مشهد مقدسانتقادات و پیشنهادات@NMohamad541مسئول ارسال برنامه های مذهبی و تبادل شبانه @elam_marasem2@Calbossoltan

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!