کانال تلگرام درخت سیب
۶۶۳ نفر
۱۰ بازدید

کانال تلگرام درخت سیب

اینجا باغچه من و شماستجایی که قراره درباره بذر استعدادها، توانایی ها و مهارتها حرف بزنیم پیداشون کنیم و ازشون مراقبت کنیمتا رشد کنن و درختی بشن مثل www.derakhtesib.com لینک آپارات برای دانلود فیلمهای کانالhttp://www.aparat.com/Derakhtesib


بالا