کانال تلگرام DidgahTV
۵.۷K نفر
۱۵ بازدید

کانال تلگرام DidgahTV

تلویزیون دیدگاه در ماهواره یاه ستFreq: 11766, SR: 27500, POL: Ver, FEC: 5/6همیاری مالیپرداخت اینترنتی didgah.tv/main/donationآدرس ارسال چک از طریق پستILCP - P.O. Box 302 - Van Nuys, CA 91408 - USAتماس تلفنی 1144-501-818-001 ایمیل didgahtv@yahoo.com


بالا