کانال تلگرام مرجع آموزش تخصصی حسابداری ایران
۹۱۰ نفر
۱۰ بازدید
آموزشی کسب و کار

کانال تلگرام مرجع آموزش تخصصی حسابداری ایران

شامل: کلیه جزوات رشته حسابداری(تا دکتری)آزمونهای استخدام کشوریآموزش انواع نرم افزارهای حسابداری و مالیاتیمقالات حسابداری به روزکلیه جزوات درخواستی(هماهنگی با مدیر)مدیر: @m_r_jafarian@document_accounting


بالا