کانال های تبادلی

@Dolphin_coach_Alimoradi
کانال تلگرام دلفین • مربی  علیمرادی •
۲۰۷ عضو
۲۱ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام دلفین • مربی علیمرادی •

سمیرا علیمرادیمربی درجه ١ فدراسیون شنا نجات غریق درجه ١ نجات غریق دریا داوری شنامربیگری آب درمانیکارشناسی تربیت بدنی ( فیزیولوژی ورزش)مربی تیم دلفین آبی معاون مسابقات هییت نجات غریق وغواص

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!