کانال تلگرام رسمی دورکی تباران
۹۹۵ نفر
۱۱ بازدید

کانال تلگرام رسمی دورکی تباران

اتحاد و همبستگی دورکی باب بزرگ و فرهیخته هفت لنگ بختیاری، همراه با رسانه‌ها و مطبوعات و خبرگزاری های مختلف بختیاریپل ارتباطی شما با کانال@HERENGLOUR لینک عضویت https://telegram.me/Dorakitabarبالا