کانال تلگرام رسمی دکتر غلامرضا حیدری
۵۳۷ نفر
۲۱ بازدید
پزشکی و طب

کانال تلگرام رسمی دکتر غلامرضا حیدری

دکترای مدیریت سیاست گذاری ،نماینده دوره های دوم،سوم و دهم مجلس شورای اسلامی،عضو هیات علمی دانشگاه شهید عباسپوربالا