کانال تلگرام هنر زندگی - روانشناسی
۴.۲K نفر
۶۹ بازدید
روانشناسی

کانال تلگرام هنر زندگی - روانشناسی

امیر شیرین زاده، روانشناس و مشاورفلکه دوم صادقیه، کلینیک ندای آرامش. تلفن منشی: 021-223210520912-8490944Bot: @DrRavanshenasBotSite: www.DrRavanshenas.irID: @Online_Ravanshenasکد ساماندهی:http://t.me/itdmcbot?start=drravanshenas_ir


بالا