کانال های تبادلی

@DrRavanshenas_ir
کانال تلگرام هنر زندگی - روانشناسی
۴.۲K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۳
۸۵ بازدید
مشاهده کانال
روانشناسی

کانال تلگرام هنر زندگی - روانشناسی

امیر شیرین زاده، روانشناس و مشاورفلکه دوم صادقیه، کلینیک ندای آرامش. تلفن منشی: 021-223210520912-8490944Bot: @DrRavanshenasBotSite: www.DrRavanshenas.irID: @Online_Ravanshenasکد ساماندهی:http://t.me/itdmcbot?start=drravanshenas_ir

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!