کانال های تبادلی

@DrRezaGhaderi
کانال تلگرام سردشت و پیرانشهر دکتر رضا قادری را فریاد می زند
۴۱۲ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۹
۲۷ بازدید
مشاهده کانال
پزشکی و طب

کانال تلگرام سردشت و پیرانشهر دکتر رضا قادری را فریاد می زند

دکتررضاقادریدکتری برنامه ریزی روستاییرئيس سابق شورای شهر پیرانشهرموسس و رئيس سابق دانشگاه پیام نور پیرانشهر...

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!