کانال تلگرام سردشت و پیرانشهر دکتر رضا قادری را فریاد می زند
۴۱۲ نفر
۱۳ بازدید
پزشکی و طب

کانال تلگرام سردشت و پیرانشهر دکتر رضا قادری را فریاد می زند

دکتررضاقادریدکتری برنامه ریزی روستاییرئيس سابق شورای شهر پیرانشهرموسس و رئيس سابق دانشگاه پیام نور پیرانشهر...


بالا