کانال تلگرام ابر ذهن
۱۰۰ نفر
۲۰ بازدید

کانال تلگرام ابر ذهن

@adelbs ادمین پله اول تقویت حافظه پله دوم تند خوانی تمام بخش ها با تگ های (#) مشخص مجزا شده اند هر پله و بخش برای دانلود در فایل PDF قرار داره شده است.* هر بخش را تا جایی که در آن مهارت پیدا کنید تمرین نمایید.


بالا