کانال های تبادلی

@Dr_Lashkarbolouki
کانال تلگرام شبکه استراتژیست
۷۵.۶K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۸
۸۴ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام شبکه استراتژیست

دکتر مجتبی لشکربلوکیمدرس دانشگاه صنعتی شریفکنشگر اقتصادی و اجتماعییک شهروندوبسایتLashkarbolouki.comکانال هفته ای دوبار روزآمد میشودوتبادل بادیگر کانالها توسط مدیرتبادلات@MM_135 http://t.me/itdmcbot?start=dr_lashkarbolouki

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!