کانال تلگرام دکتر صدیقی؛کانال خبر و تحلیل سیاسی
۴K نفر
۲۳ بازدید
خبری

کانال تلگرام دکتر صدیقی؛کانال خبر و تحلیل سیاسی

پل ارتباطی:@Hr_mahmoodiطرح سوال از دکترصدیقی فقط دراین گروه هستhttps://telegram.me/joinchat/BXZsEj0LI9hFXcwHeI0EzQهماهنگی تبلیغات گسترده در کانالهای مذهبی تلگرام و کانال @ezdevaj110 https://telegram.me/joinchat/CVQdcD9PNosvmlH9pi3fbw


بالا