کانال تلگرام LaBLanD:
۹۶۵ نفر
۱۴ بازدید

کانال تلگرام LaBLanD:

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر علیجانیتلفن:36203620 (5خط)ربات:@dralijanilabbotسایت:www.dralijanipathlab.irاینستا:www.instagram.com/dr.alijanipathlab/فیسبوک:www.facebook.com/dralijaniلینکدن:www.linkedin.com/in/dr-alijani-008a35135پشتیبانی:@mr_alyari


بالا