کانال تلگرام Electrical Engineering
۷۲۴ نفر
۱۶ بازدید

کانال تلگرام Electrical Engineering

◆ دورهمی دانشجویان مهندسی‌برق#قدرت#الکترونیک#مخابرات#کنترل#پزشکی وضعیت منابــع و جـزوا‌ت‌تکمیلی #کارشناسی و #کارشناسی‌ارشد اخبار، دانستنی‌ها و استخدامی‌‌ها مجوز ستاد ساماندهی کشور️ vvw.ir/EE98


بالا